X

Dancis Brīvdabas muzejā
2017. gada 10. decembrisŠodien top video Aigara Ondzuļa dejai :)
Rezultāts zemāk.

"Latvju sargājošās un spēka zīmes". Pēc Dainas Garokalnas grāmatas.
Autori: Edgars Strads, Eleonora Beatrise Stabiņa.