X

Izdota grāmata „Spēles meistars Alfrēds Spura”
2018. gada 22. decembrisPirms Ziemassvētkiem un lielkoncerta "Saules spēks", notika Ilzes Vītolas un Aijas Zaļaiskalnes grāmatas „Spēles meistars Alfrēds Spura” atklāšana.
Grāmata tapusi, izpētot dažādu arhīvu un preses materiālus, kā arī iztaujājot Alfrēda Spuras laikabiedrus, kuru atmiņu stāsti veido ievērojamu grāmatas daļu. Tai ir sešas nodaļas – „Bērnība, skolas gadi, ģimene”, „Lielais baleta loks”, „Ne tikai balets un „Dancis”, „Spuras ilgais un kaislīgais „romāns” ar „Danci””, „Dzīve pēc „Danča””, „Alfrēda Spuras „Danča” un deju vērtējums presē no 1969. līdz 1985. gadam”, pielikumi, kā arī bagātīgs foto materiāls.
Grāmata ir stāsts par aizrautīgu un temperamentīgu radošu cilvēku, kura starojums ir sajūtams vēl aizvien un kura dejas „Dzimtenei” brīnumaino atdzimšanu piedzīvojām XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos 2018. gadā.
Kā zināms Alfrēds Spura ir bijis TDA Dancis vadītājs 16 gadus laika posmā no 1968.gada līdz 1985.gadam. Viņa smalkais, dvēseliskais horeogrāfa talants Dancim piešķīra pilnīgi jaunus vaibstus. Saglabājot tehniku, lielāka uzmanība tika pievērsta auguma un roku plastikai, kas attiecīgi atspoguļojas arī viņa jaunradē.  
Projekta vadītāja – Maruta Alpa, autores – Ilze Vītola un Aija Zaļaiskalne, dizainu veidoja Laura Lūse, redaktore - Elita Priedīte, izdevējs – Latvijas Nacionālais kultūras centrs, grāmata iespiesta SIA „Talsu tipogrāfija”.
Grāmatu “Spēles meistars Alfrēds Spura” iespējams iegādāties Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (Rīga, Pils laukums 4).