X

Koncerta “Deju putenī” atskats
2016. gada 2. marts27. februārī, saules un pavasarīga laika pavadīts, TDA “Dancis” devās ceļā uz Ventspili, kur bija paredzēta uzstāšanās Teātra namā “Jūras vārti”.  Pateicoties Ventspils Augstskolas jauniešu deju kolektīva “Strautuguns” ielūgumam, mums bija iespēja sadejoties kopā ar TDA “Ačkups”, JDK “Austris”, Latvijas Universitātes deju ansambli “Dancītis”, DA “Pērle”, JDK “Skalbe” un TDA “Venta” koncertā “Deju putenī”.

Deju putenim mēs likām straujāk griezties ar piecām dejām. Divas no tām bija mūsu repertuārā jau iecienītās dejas “Stūru stūriem tēvu zeme” un “Spēlē, manu spēlmanīti”. Tāpat skatītājus iepazīstinājām ar jauno Ritas Spalvas deju “Sarkandaiļa roze auga”. Šajā koncertā īpašs bija tas, ka pirmizrādes piedzīvoja divas krietnu laiku aizmirstas, bet cēluma un dailes pilnas Ulda Žagatas dejas “Pūt, vējiņi” un “Trīs jaunas māsas”. Šīs dejas katram dančiniekam lika aizkulisēs notrīsēt un galvā pārdomāt deju soļus, bet izejot uz skatuves vienkārši ļauties to baudījumam.

Paldies deju kolektīvam “Strautuguns” par iegūtajām emocijām, uzņemšanu un iespēju jau otro gadu ciemoties Ventspilī. Uz tikšanos nākamajā gadā!

Liene Liepiņa