X

Koncerts "Ar deju sirdī" Limbažu kultūras namā pirmajā adventē
2018. gada 2. decembrisPirmajā adventē bijām pulcējušies Limbažu kultūras namā, lai dejas mīļotājus priecētu ar skaistu koncertu. 
Pasākumu bagātināja arī VPDK Rotadata, BDK Saktiņa, VPDK Dancis un VPDK Tingeltangels.
Paldies kolektīviem, paldies par izdejotajām dejām un skaistajām emocijām. 
Koncertā varēja baudīt tādas dejas kā Zemgale, Jautrās dzirnavas, Audēja deju, Kā pasakā, Dejotprieku un atjaunotās dejas Meteņu polka pirmizrādi! 

Liela pateicība Inetai Indriksonei par uzņemšanu un atbalstu!