X

Mūža pēdējo deju nodejoja ilggadējs Danča dejotājs Jūlijs Lekūzis
2019. gada 9. marts2019. gada 2. martā sava mūža pēdējo deju nodejoja ilggadējs Danča dejotājs Jūlijs Lekūzis.
Skumju brīdī esam kopā ar Jūlija piederīgajiem un tuviniekiem..
Atvadīšanās no Jūlija 9.martā plkst. 11:00 Rīgas krematorijas lielajā zālē.