X

Mūžīgais Dejotprieks!
2013. gada 12. maijs„Deja izvēlējās mani”. Tā savu sākotnēji nejaušo saistību ar dejas mākslu atceras šobrīd jau par latviešu skatuviskās dejas Lielmeistaru kļuvušais Uldis Žagata. Lielmeistars, kura dejas prasa augstu tehnisko sagatavotību un meistarību, spēku un mieru vienlaikus, dejas, kurās rast prieku, mierinājumu un kuras dod iespēju ikkatram to dejotājam izdzīvot tajās ielikto stāstu. Tik dažādas un neparastas – visas ar Uldim Žagatam piemītošo īpašo precizitāti un dejas mīlestību!

Uldis Žagata Dancim ir ne tikai smalki izstrādātu un neatkārtojamu horeogrāfiju autors, bet arī vadītājs. Vadītājs, kurš piecu gadu garumā Dancī radīja īstu deju iestudēšanas skolu, radot šobrīd it visiem tik ļoti pazīstamas un iemīļotas horeogrāfijas. Un arī pēc Danča vadības grožu nodošanas Uldis Žagata Danci nekad nav atstājis, dāvinot dejotājiem arvien jaunas un jaunas dejas.

Tieši tādēļ ikvienam Danča dejotājam šis koncerts un arī viss gatavošanās process bija īpašs. Ne viens vien Danča dejotājs atzina, ka neatminas, kad pēdējo reizi ir jutis tādu satraukumu pirms katras izdejotās dejas. Un ne par velti! Skatītāju rindās uz šo koncertu pulcējās bijušā Valsts deju ansambļa „Daile” dejotāji, Deju svētku virsvadītāji, kolektīvu vadītāji, dejas mīļotāji un, pats galvenais, izdejoto deju autors, deju Lielmeistars Uldis Žagata!

Arī Danča izdejotās dejas šajā koncertā – katra ar savu stāstu. „Saules motīvs”, kura muzikālā tēma „Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas” kļuvusi par tādu kā neoficiālu Danča himnu, Ulda Žagatas tieši Dancim radītā un dāvātā deja „Kur tu biji, bāleliņi”, straujā un dzirkstošā „Pasaciņa”, kā arī, protams, visu mūžīgais „Dejotprieks” – savā manierē ir tik ļoti atbilstošs Dancim!

Un līdz ar katru izdejoto deju, šķiet, ikviena dejotāja sirds izdzīvoja spilgtu un neaizmirstamu emociju gammu – no pārdomu brīžiem līdz jautrai kopā būšanai, no smaida līdz aizkustinājuma asarām.

Lielu paldies sakām visiem, visiem, kas piedalījās šī koncerta tapšanā! Tomēr paši lielākie pateicības vārdi un laba vēlējumi mūsu sirds horeogrāfam un dejas meistaram Uldim Žagatam! Liels paldies par Jūsu dejām, kurās varam izdzīvot daļu mūsu dzīves. Lai mūžīgs Dejotprieks mums visiem!

Līga Indriksone

Saistītais albums