X

Ropaži - 10.01.2015
2015. gada 10. janvārisJaunam gadam sākoties, TDA „Dancis” ir uzņēmis spēkus pēc nelielām brīvdienām un ir gatavs lieliskiem koncertiem un labiem darbiem. Gadu uzsākām ar koncertu Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” filiālē „Ropaži”. Uz Ropažiem devāmies kopā ar VPDK „Dancis”, ar kuru iepriecinām pansionāta cilvēku sirdis jau otro gadu.

Sagaidīšana ir ļoti, ļoti laipna, cilvēku acīs ir milzīgs prieks un jau no ierašanās brīža var redzēt, ka viņi ar nepacietību gaida mūsu koncertu. „VIP Dancis” bija atbraucis kuplakā skaitā un ar plašāku deju klāstu nekā „Danča” pulciņš, kurš priecēja vien ar divām no sirds dejotām dejām – „Rotaļdancis”, kuras horeogrāfs ir mūsu pašu lieliskais dejotājs K. Šimis un ar Valsts deju ansambļa „Daile” savā laikā dejoto „Viens par daudz”. Šādā sastāvā šī deja tika dejota pirmo reizi.

Neskatoties uz auksto laiku aiz loga, cilvēku sirdis tika sasildītas. Prieks, ka spējam radīt skatītājus laimīgus ar to, ko mīlam – deju. Koncerts bija vairāk nekā izdevies, un prom braucām viennozīmīgi ar siltām emocijām.

Kintija Horelika