X

TDA Dancim 65 gadu jubileja
2011. gada 28. novembrisCik ilgi gaidījām, tik nemanot pagāja mūsu ansambļa 65.jubileja. Šoreiz gribējām sevi parādīt tādus, kādi esam bijuši pēdējā piecgadē, izdejojot dejas, sākot no Deju svētkiem 2008.gadā, jaunuzvestās un no deju pūra izvilktās dejas, ko esam iestudējušu pēdējo gadu laikā un obligāto dejotāju repertuāru, kā arī atkal sajūtot īstu studenta garu dejās, kuras dejojam nesenajos Gaudeamus svētkos. Šo lielisko svētku sajūtu un koncertu līdzās abiem Danča sastāviem mums palīdzēja sajust LU Vokālais ansamblis “Dancis”, Etnogrāfiskais ansamblis “Suitu sievas”, Tartu Universitātes Tautas deju ansamblis un Viļņas Universitātes Dziesmu un deju ansamblis.

Paldies visiem skatītājiem par aplausiem, paldies visiem līdzjutējiem par līdzās būšanu, paldies atbalstītājiem un organizatoriem. Mēs atkal un atkal sajūtam kopā būšanas sajūtu un spēku, kāds ir tikai dejotājiem, kad uz skatuves apstājas mirklis un esi tikai Tu un skatuves gaismas, un mūzika, kas liek censties aizvien vairāk un vairāk, kad smaids pats no sevis pāri lūpām plēšās un partneris kļūst par teju vai tuvāko cilvēku pasaulē.

Noslēdzot šo piecgadi, mēs varam teikt, ka esam patiesi laimīgi un gandarīti par padarīto, lai atkal un atkal mestos jaunos piedzīvojumos, mācoties jaunus deju soļus un no jauna savu sirdi atdodot dejai, jo Dancis BIJA, IR un BŪS!!!

TDA DANCIM – 65 – 1 daļa – 27.11.2011. – Rīga, Kongresu namsTDA DANCIM – 65 – 2 daļa – 27.11.2011. – Rīga, Kongresu nams

Dace Āboltiņa-Ābola