X

Svētā Miķeļa svētkos Alsungā
2012. gada 29. septembris