X

Vadība

Rolands Juraševskis

mākslinieciskais vadītājs kopš 1987. gada

Rolands pirmos deju soļus apguvis Skolotāju namā pie E.Jercumas un TDA „Dzintariņš” Z. Zeltmates vadībā, vēlāk mācījies Rīgas horeogrāfijas vidusskolā J.Kaprāļa klasē. Rolands ir beidzis LVU Juridisko fakultāti un studiju laikā bijis aktīvs Danča dejotājs U.Žagatas un A.Spuras vadībā. Paralēli aktīvai dejošanai Rolands uzņēmās Rīgas 1.vidusskolas deju kolektīva vadītāja, pēc tam TDA „Dzintariņš” repetitora un TDA „Kalve” repetitora un vadītāja pienākumus. Īpaša loma Rolanda dzīvē bijusi Valsts deju ansamblim „Daile”, kurā pēc Danča perioda pavadīti 15 gadi, esot Dailes dejotājam un vēlāk arī rīkotājdirektoram un mākslinieciskajam vadītājam.Rolandam ir bagātīga pieredze, pildot Rīgas pilsētas, Jelgavas pilsētas un citu pilsētu un novadu deju kolektīvu virsvadītāja pienākumus, viņš bijis Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku, Dziesmu un Deju svētku „Rīgai-800” un vairāku Baltijas studentu deju svētku „Gaudeamus” virsvadītājs. 2011.gadā par ieguldīto darbu kultūras jomā Rolands apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni.Ikviens dančinieks var apgalvot, ka Rolandam piemīt īpaša Danča harizma, kas iedvesmo dejotājus un palīdz labāk izprast katras dejas būtību un atrast „odziņu” tajās. Ik reizi ir prieks dzirdēt Rolanda piemeklētos īstos vārdus īstajā laikā, kas ļauj noķert patieso sajūtu un uz skatuves neviltoti smaidīt. Dančiniekiem ir skaidrs – ja Rolands baletzālē ienāk savās īpašajās, dejotāju dāvinātajās kurpēs, būs kārtīgi jāpasvīst, katrā solī ieliekot daļiņu sevis un cenšoties sajust vienam otru tā, lai viss ansamblis dejotu vienā elpā. Rolands noteikti ir viens no Danča stūrakmeņiem un pamats ansambļa spožajiem sasniegumiem un augstajam novērtējumam deju jomas speciālistu vidū.

Rolands Juraševskis

Sandra Vītola

baletmeistare kopš 2000. gada

Sandra ir absolvējusi Rīgas horeogrāfijas vidusskolu, bijusi Operetes teātra baleta soliste, repetitore un horeogrāfe, un kopš 1996.gada ir Latvijas Nacionālās operas baleta māksliniece. Sandra ir beigusi baletmeistaru un repetitoru kvalifikācijas kursus Maskavas Vissavienības kultūras darbinieku institūtā, J. Vītola Mākslas akadēmijā, Modernās dejas horeogrāfijas programmu Latvijas Kultūras akadēmijā, un ieguvusi maģistra grādu sociālajās zinībās. Sandra ir klasiskās un modernās dejas pasniedzēja Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā.
Sandra Dancī ikvienam iemāca klasiskās dejas pamatus – dančinieku staltās stājas, izvērstās pozīcijas un nostieptās kājas ir Sandras nopelns. Jaunie dejotāji bieži vien pirmajos mēģinājumos domā – tas nav paveicams, bet jau pēc pāris klasikas stundām neiespējamais kļūst iespējams. Sandra Dancim pasniedz ne tikai klasisko deju, bet nereti iemāca arī ko jaunu no raksturdejām vai laikmetīgās dejas, kas dančiniekiem „iesildīšanās stundiņas” padara īpaši interesantas. Sandra Dancim izveidojusi arī laikmetīgās dejas priekšnesumu „Dancis šodien”, kas bija ne vien ļoti interesants process pašiem dejotājiem, bet arī liels pārsteigums publikai.

Sandra Vītola

Māris Šērs

koncertmeistars kopš 1977. gada

Šērs ir beidzis Aizputes Mūzikas skolu un privātstudijās vidējās muzikālās izglītības programmu, bet vēlāk mācījies LVU Juridiskajā fakultātē. Šērs kā koncertmeistars strādājis vairākos Aizputes pilsētas deju kolektīvos kopš 13 gadu vecuma, vēlāk Valsts deju ansamblī „Daile” un vairāk kā 25 gadus ir bijis koncertmeistars Latvijas Mūzikas akadēmijā un Latvijas Kultūras akadēmijā Horeogrāfijas un Teātra katedrās. Šēra klavierspēli piektdienu un sestdienu vakaros dzirdēt ir iespējams un neapšaubāmi vērts arī labākajos Rīgas restorānos.
Šērs Dancī ir pavadījis vairāk kā pusi no paša Danča mūža, piedzīvojis vairāku Danča vadītāju maiņas, un nepārprotami vēl vairāk dejotāju sastāvu maiņas. Šērs ne tikai ir viens no labākajiem dejotājus pavadošajiem koncertmeistariem Latvijā, viņam vienmēr ir viedoklis arī par notiekošo uz deju grīdas. Šēra domas ir tiešas, trāpīgas, brīžiem nesaudzīgas, bet dančinieki tās vienmēr uzklausa un ciena. Šērs par Danča uzstāšanos tikai retās reizēs saka, ka bijis tīri neko, un tobrīd zinām, ka esam nodejojuši tiešām labi.

Māris Šērs

Iļja Vlasenko

baletmeistars kopš 2018. gada

Iļja Vlasenko ir absolvējis Rīgas horeogrāfijas vidusskolu, kā arī ieguvis maģistra grādu Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, Horeogrāfijas nodaļā. Līdz 2008. gadam Iļja kā baleta mākslinieks ir strādājis Latvijas Nacionālajā operā, savukārt no 2013.gada ir Latvijas Nacionālās operas baleta repetitors. Iļja kā pedagogs strādā Rīgas horeogrāfijas vidusskolā, pasniedzot raksturdeju, kā arī ir skatuves dejas pedagogs Latvijas Kultūras akadēmijā dramatiskā teātra režijas un aktiermeistarības kursiem. Iļja Vlasenko ir veidojis horeogrāfijas izrādēm Latvijas Nacionālajā operā un Nacionālajā teātrī, kā arī asistējis pasaules slaveniem horeogrāfiem Latvijā un ārvalstīs.
Dancī Iļja ir iekšējā aicinājuma dēļ, jo latviešu skatuviskā tautas deja vienmēr ir bijusi un būs viņa sirdij tuva. Iļja Danča dejotājiem māca raksturdeju un klasisko deju, attīstot gan dejotāju tehniku, gan stāju.

Iļja Vlasenko


Dejotāji

Marta Poča

Dancī dejo kopš 2003. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča pavadu daudz laika kopā ar draugiem. Vislabprātāk iepazīstot jaunas vietas gan tepat Latvijā, gan ārpus tās.

Man Dancis ir mantojums! Jau šūpulī ielikts no vecākiem. Dancis vienmēr ir bijis augstākais, uz ko tiekties, jo tas glabā un lolo latviešu tautisko deju klasiku, tradīcijas un vērtības.

Es dejoju Dancī, lai darītu to, kas man ir tuvs sirdij jau no bērnības. Nevaru iedomāties nevienu citu kolektīvu, kurā būt.

Mans spilgtākās notikums kopā ar Danci visa 2006. gada vasara, kad pēc skaistās Danča 60 gadu jubilejas vēl arī aizbraucām tuvajā izbraucienā uz Gaudeamus Tartu un tālajā – uz festivālu Horvātijā.

Manas mīļākās dejas ir Saules motīvs, Meitiņa mīļā, “Danča” Pūt, vējiņi, Spēlējiet, spēlmaņi (Jandāls).

Manuprāt, Dancis var lepoties ar izciliem bijušajiem un esošajiem dejotājiem, kolektīvu vadītājiem, kuri ir arī izcili horeogrāfi, kuri Dancim un ne tikai, ir radījuši bagātīgu deju krājumu, no kurām daudzas tagad ir deju “zelta fonda” krājumā. Dancis ir personība! 

Marta Poča

Ilze Skrulle

Dancī dejo kopš 2004. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča strādāju IT jomā, patīk slēpot, braukt ar velosipēdu, vingrot, rokdarbi un mācīties.

Man Dancis ir nozīmīga dzīves daļa, kur bez atrunām tiek pavadīts noteikts stundu skaits nedēļā, mēnesī un gadā, trenējoties un pilnveidojoties, kā arī koncertējot. Dancis ir stimuls nepārtraukti censties būt par Danci, lai pašai prieks un skatītājiem.

Nevaru izdalīt vienu notikumu, ir daudz nozīmīgu brīžu, piemēram, koncerti Operā, kas nemaz katram tautas deju dejotājam, nav tik sasniedzams notikums, dalība Dziesmu un deju svētkos, ārzemju braucieni, konkursi, tas viss rada kopējo sajūtu.

Manas mīļākās dejas ir Stūru stūriem Tēvu zeme, Visapkārt Rīgai braucu un Audēju deja.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar pārliecību un iznesību uz skatuves, skaistiem tērpiem un jaunrades dejām, kas top kolektīvā.

Ilze Skrulle

Aigars Ondzulis

Dancī dejo kopš 2006. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča darbojos arhitektūras un būvniecības nozarē. Interesē māksla, kultūra un ceļošana.

Man Dancis ir aizraušanās, visdažādāko emociju pārdzīvojums, izaicinājums, nopietns darbs, kas sniedz gandarījumu un prieku.

Dejoju, lai pilnveidotos un gūtu baudījumu no dejas mākslas, kā arī, tā kā katra deja ir “stāsts”, tad mans mērķis ir iemācīties izteikt kustību valodā tā, lai tas būtu saprotams un aizraujošs ikvienam.

Nekas nevar aizstāt tās prieka asaras par veiksmīgi aizvadītājām skatēm, koncertiem, kas iet roku rokā ar gandarījumu un lepnumu, pārstāvot ansambli deju svētkos.

Manas mīļākās dejas Dejotprieks (U. Žagata), Kur tu biji, bāleliņi (U. Žagata) un Mārtiņa gailīši dancīti veda (J. Purviņš).

Dancis ir bagāts ar tehniskiem, daudzpusīgiem dejotājiem, kuri mīl deju.

Aigars Ondzulis

Lauma Šime

Dancī dejo kopš 2006. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča pasniedzu lekcijas, zīmēju un šuju.

Mans Dancis – liela daļa dzīves. Un labākais ansamblis Latvijā.

Es dejoju Dancī, lai iemācītos dejot.

Mans spilgtākās notikums kopā ar Danci ir visi Deju svētku gadu deju konkursi; 70 gadu jubilejas koncerts Operā.

Manas mīļākās dejas Spēlē, manu spēlmanīti, Dejotprieks, Saules motīvs

Manuprāt, Dancis var lepoties ar savu vārdu, kas jānes, savu stilu, savu vēsturi un tradīcijām, savu stingru nostāju par to, kādai jābūt skatuves dejai.

Lauma Šime

Agnese Lapiņa

Dancī dejo kopš 2007. gada, Danča biedrs

Man Dancis ir talantīgu cilvēku kopums, kuri savā mīlestībā uz deju iegulda lielu darbu.

Es dejoju Dancī, lai izkoptu savu tehnisko varēšanu dejā, izdejotu skaistākās latviešu skatuviskās dejas un būtu starp lieliskiem dejotājiem. 

Mans spilgtākās notikums kopā ar Danci kopīgie braucieni uz Krieviju un Maķedoniju, piedalīšanās studentu svētkos Gaudeamus, kā arī neskaitāmas foršas ballītes. 

Manas mīļākās dejas ir Visapkārt Rīgai braucu, Saules motīvs, Garais dancis.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar spēju cauri laikiem nest skatuviskās dejas klasiku, tai pašā laikā neatsakoties arī no jaunrades un laikmetīgā meklējumiem.

Agnese Lapiņa

Edgars Lapiņš

Dancī dejo kopš 2007. gada, Danča biedrs

Patīk makšķerēt, spēlēt volejbolu un nedaudz arī hokeju.

Man Dancis ir vieta, kur labi pavadīt laiku un satikt līdzīgi domājošus cilvēkus.

Es dejoju Dancī, lai pilnveidotu savu deju prasmi un dejotu skaistas dejas.

Spilgti notikumi ar Danci ir bijuši daudz, taču kā vienu no tiem varu minēt braucienu uz Kalugu, Krievijā.

Manas mīļākās dejas ir Pūt, vējiņi, Saules motīvs, Zeme rība, tautas jāja u.c.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar savām cēlajām un skaistajām dejām, kuras tiek dejotas.

Edgars Lapiņš

Ilona Laurēna

Dancī dejo kopš 2008. gada, Danča biedrs

Ikdienas darbs saistīts ar komerctiesībām un šīs jomas jautājumu risināšanu. Savukārt brīvais laiks tiek veltīts ģimenei, draugiem, ceļošanai un sportiskām aktivitātēm, īpaši tuvs ir volejbols.

Dancis man ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, vieta, kur no ikdienas dzīves pievērsties lielākajam hobijam - dejošanai, veltīt laiku un spēku tikai dejas un deju soļu apgūšanai. Dancis ir vieta, kur smelties enerģiju un pozitīvas emocijas, vieta, kur ikdienas skrējienam ir pauze.

Es dejoju Dancī, lai pilnveidotu dejotprasmi, gūtu patīkamas emocijas, mācītos no pieredzes bagātiem repetitoriem un kolektīva vadītāja, pavadītu laiku kopā ar cilvēkiem, ar kuriem mums ir līdzīgas intereses un vienots mērķis.

Kopā ar Danci spilgtākie notikumi ir tie, kas saistīti ar koncertiem, skatēm un konkursiem. Visspilgtāk atmiņā palikušas emocijas un atmiņas no Danča 70.sezonas jubilejas koncerta Operā, laiks, kad gatavojāmies koncertam un pats koncerts.

Manas mīļākās dejas ir Pie Daugavas, Spēlē, manu spēlmanīti un Dejotprieks

Manuprāt, Dancis var lepoties ar izcilu vadību un koncertmeistaru, savām tradīcijām, Zelta repertuāru un mākslu to pasniegt publikai, vienlaikus baudot pašiem. Vienlaikus Dancim ir savs klasiskais stils pasniegt tautas deju cēli, tehniski un ar dejotāju dejotprieku.

Ilona Laurēna

Jānis Bardauskis

Dancī dejo kopš 2008. gada, Danča biedrs

Vizuālās dizaina peripetijas, iespaidošana un bīdīšana “shopping’ā” – pērc kaut arī tev to nevajag!

Man Dancis ir kolektīvs, kuram caurvijies daudz mūsdienās jau nu atminamu personību, kuru pamati ir mūsdienās veidojuši skatuvisko deju, kādu mēs to redzam tagad – iedvesmas agrākais avots mūsdienu horeogrāfiem.

Es dejoju Dancī, lai disciplinētu sevi!

Mans spilgtākās notikums kopā ar Danci kopējie braucieni, pavadītais laiks vienkopus - esot uz viena viļņa.

Manas mīļākās dejas ir Audējas, Aulejas žepers, Kam ir gaiss, kā arī Cimdu pāris, Visapkārt Rīgai braucu, Sudmaliņas, Diētiskā rapsodija utt.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar mūsdienu atminamo grandu caurviju, skatuvisko deju pamata veidošanu, pamats/ balsts un bāze – pedagogiem, horeogrāfiem utt. – deju izveidē, apstrādē un izpētē.

Jānis Bardauskis

Kristiāna Meldere

Dancī dejo kopš 2009. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča nodarbojos ar personālatlasi finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumā, tulkoju TV saturu un runāju ķīniešu valodā.

Man Dancis ir vieta, kur lietderīgi patērēt savu enerģiju un izpaust emocijas dejā, vieta, kur pilnveidot un attīstīt sevi.

Es dejoju Dancī, lai būtu starp labākajiem dejotājiem un pasniedzējiem, lai mērķtiecīgi piepildītu savu plānu pilnveidot savu dejotprasmi un parādīt skaistās latviešu dejas arī citur pasaulē.

Mans spilgtākais notikums kopā ar Danci ir brauciens uz Krieviju, kad publika teju vai lauza krēslus no sajūsmas, bet dejotājiem azarts uz skatuves bija lielāks nekā jebkad.

Manas mīļākās dejas ir Aiz ezera augsti kalni un Dejotprieks.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar skaistu repertuāru, spējīgiem, daudzveidīgiem un radošiem dejotājiem un talantīgiem pasniedzējiem.

Kristiāna Meldere

Līga Indriksone

Dancī dejo kopš 2011. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča esmu projektu vadītāja, informācijas tehnoloģiju konsultante, studente, dejotāja un latviešu skatuviskās tautas dejas entuziaste.

Man Dancis ir daļa dzīves, kas sniedz piepildījuma sajūtu un iespēju augt un attīstīties ik dienas.

Es dejoju Dancī, lai piepildītu sevi un dejotu tā, lai skatītājiem aizraujas elpa un viņi sajūt tās fantastiskās emocijas, kuras dejotāji izdzīvo, esot uz skatuves.

Mans spilgtākās notikums kopā ar Danci kopīga gatavošanās pirms svētku skatēm un konkursiem, kad visspilgtāk var izjust kolektīva vienotību un lepnumu par būšanu daļai no Danča.

Sirdij vistuvākās ir horeogrāfa Ulda Žagatas dejas. Jo īpaši – Spēlē, manu spēlmanīti, Saules motīvs, Aiz ezera augsti kalni, Kur tu biji, bāleliņi un Dejotprieks.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar latviešu skatuviskās tautas dejas mantojumu, kuru Dancis glabā un kopj ik dienas; saviem vadītājiem, dejotājiem un unikālo dejas manieri.

Līga Indriksone

Krišjānis Šimis

Dancī dejo kopš 2012. gada, Danča biedrs

Ārpus Danča es darbojas IT nozarē un ar Laumu kaļu nākamos dejas projektus. Mani hobiji ir mūzika, inovācijas IT un basketbols. Bet pavisam īsi mani var raksturot ar pāris vārdiem – jauns un apņēmīgs! Es savus pirmos deju soļus apguvu TDA Uguntiņa, tomēr daudz iemācījos arī dažādās deju studijās, it īpaši deju grupā Dzirnas. Mans mīļākais deju skolotājs ir Vladimirs Ponomarjovs, autoritāte dejā – Džordžs Balančins, savukārt mīļākā deja – Kur tu biji bāleliņi. Es dejo Dancī, jo uzskatu, ka Dancis ir tautas deju ansamblis, kurš spēj radīt un pasniegt deju kā mākslu ar augstu pievienoto vērtību. Dancis ir vieta, kur mācīties un attīstīties kā personībai, kā arī piedzīvot fantastiskas emocijas, baudīt un radīt mākslu. Tieši tādēļ arī mans mērķis, dejojot Dancī, ir spēt nodrošināt tādu sniegumu, kas aizrauj cilvēkus, un likt piedzīvot spēcīgas emocijas kā skatītājiem, tā arī sev. Līdz šim spilgtākās atmiņas par Danča laiku man saistās ar ciešo un emocionālo sadarbību ar Danča dejotājiem, veidojot kamerizrādi “No miglas”. Es uzskatu, ka Dancis var lepoties ar slavu, tradīcijām un personībām, kuras saistītas ar Danci. Un visai pasaulei par Danci es pateiktu – tā ir latviešu tautas deja.

Krišjānis Šimis

Kristīne Lorence

Dancī dejo kopš 2012. gada, Danča biedrs

Ikdienas man saistās ar darbu pedagoģijā. Dejošana ir mana sirdslieta, kuru es padarīju savā profesijā. Savas darbadienas es pavadu gan mācot dejot, gan pilnveidojot savas prasmes horeogrāfijā. Dabu mīlošs cilvēks, kurš brīvdienās raujas prom no pilsētas, lai baudītu skaisto dabu.

Man Dancis ir izaicinājums, gandarījums un novēlējums citiem deju biedriem.

Es dejoju Dancī, lai sevi izaicinātu, pilnveidotu un koptu skatuviskās latviešu dejas mākslu.

Mans spilgtākās notikums kopā ar Danci Tuvie un tālie ārzemju braucieni – tie pa lielam ir labākie pasākumi, jo tieši tajos kolektīvs kļūst tuvāks. Spilgtākās atmiņas ir no ceļojuma uz Maķedoniju 2014. gadā.

Manas mīļākās dejas ir H.Sūnas “Audēju deja”, U.Žagatas “Saules motīvs” un “Pūt vējiņi”.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar to, ka, neskatoties uz spiedienu, no ārpuses kolektīvs saglabā savu manieri, savu gaumi un kvalitāti. Dancis var lepoties ar to, ka mēs nebaidāmies būt atšķirīgi no citiem kolektīviem. Mēs varam lepoties ar savu vadītāju, kurš virza mūs uz priekšu.

Kristīne Lorence

Liene Liepiņa

Dancī dejo kopš 2012. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča cenšos pavadīt pēc iespējas vairāk laika ar savu ģimeni un draugiem, dodoties tuvākos un tālākos braucienos, nodarbojoties ar dažādām aktivitātēm un kopā baudot kultūras pasākumus.

Man Dancis ir vieta, kur pilnveidoties kā dejotājai un pavadīt laiku kopā ar cilvēkiem, kuriem deja, tāpat kā man, ir sirdslieta. Es dejoju Dancī, lai pilnveidotu un izkoptu savu dejas prasmi.

Mans spilgtākais notikums kopā ar Danci ir kopā pavadītie deju svētki.

Manas mīļākās dejas ir Dejotprieks un Aiz ezera augsti kalni.

Uzskatu, ka Dancis var lepoties ar savu vēsturi, vērtībām un dejas manieri.

Liene Liepiņa

Elīna Grēbere

Dancī dejo kopš 2013. gada, Danča biedrs

Ārpus Danča strādāju, to kas man patīk un aizrauj. Meklēju notikumus un cilvēkus, kas iedvesmo un tiecos pēc pārmaiņām.

Man Dancis ir kustības ģenerators un prāta atbrīvotājs. Es dejoju Dancī, lai pārslēgtos no ikdienas uz dejas pasauli.

Spilgtākās notikums kopā ar Danci ir Jubilejas koncerts Latvijas Nacionālajā operā, kad dejoju Pie Daugavas, jo Operas skatuve ir Operas skatuve!!! Protams, mana mīļākā deja ir Pie Daugavas.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar savu vēsturi un enerģijas kapacitāti.

Elīna Grēbere

Estere Ermale

Dancī dejo kopš 2013. gada, Danča biedrs

Ārpus Danča es strādāju mārketingā. Vienmēr novērtēju laiku, kuru varu veltīt ģimenei un draugiem. Iedvesmas mudināta, gatavoju dažādus desertus un kūkas, vēlos vēl vairāk ceļot un izmēģināt to, ko līdz šim neesmu darījusi.

Man Dancis ir iespēja darīt to, kas liek gavilēt dvēselei jau kopš bērnības – dejot!

Es dejoju Dancī, lai pilnveidotu sevi, izdejotu skaistākās dejas un būtu kopā ar labākajiem dejotājiem.

Mans spilgtākais notikums kopā ar Danci ir aizvadītā 2018. gada vasara, kurā tika izdejoti pirmie Dziesmu un deju svētki kopā ar Danci un jau otrie Gaudeamus svētki, iegūstot laimes trieciendevu kopā ar draugiem, baudot deju, emocijas un iegūstot vismaz uz nedēļu nezūdošu smaidu!

Manas mīļākās dejas ir Pūt, vējiņi un Visapkārt Rīgai braucu.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar savu vēsturi, kuru veidojuši diži deju horeogrāfi, un saviem dejotājiem, kuri veido Danča nākotni.

Estere Ermale

Gunārs Lapoška

Dancī dejo kopš 2013. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča vienmēr meklēju iespējas pārbaudīt sevi kā fiziski, tā arī mentāli. Man patīk izaicinājumi un jaunas pieredzes meklējumi.

Man Dancis ir iespēja kļūt par mazu daļiņu no kustības, kas nes uz priekšu un saglabā Latvijas kultūrmantojumu.

Es dejoju Dancī, lai pilnveidotu sevi gan dejā, gan saskarsmē ar līdzcilvēkiem, virzoties uz kopīgi uzstādītiem mērķiem

Mans spilgtākās notikums kopā ar Danci ir brauciens Maķedonija. Šis ceļojums iezīmēja manas pirmās sezonas nobeigumu un tieši šajā braucienā izveidojās lieliska draudzība starp 5 cilvēkiem, kuri katru Danča koncertu un pasākumu ir padarījuši spilgtāku.

Manas mīļākā dejas - Ir 1873. gads, dimd Rīga un Apkal manu kumeliņu.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar spēju noturēt savas tradīcijas un stilu, neskatoties uz paaudžu un laiku maiņām.

Gunārs Lapoška

Lelde Zvejniece

Dancī dejo kopš 2013. gada, Danča biedrs

Esmu cilvēks, kurš tic, ka nepaņemts polietilēna maisiņš izglābs vali okeānos. Esmu introversijas pārpilna, kas brīžiem izlaužas ekstraversijā. Esmu sirdī patriote ar neizmērāmu vēlmi apceļot pasauli. Ūdens vietā patērēju tikpat daudz kafijas. 

Man Dancis ir vieta, kur satieku nu jau sirdij tik tuvus cilvēkus.

Es dejoju Dancī, lai izaicinātu savas spēju robežas. Izdarīt, izdzīvot un saprast.

Mans spilgtākās notikums kopā ar Danci ir 2018. gada vasara – Gaudeamus un XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Smieklu, prieka un draudzības pārpilnība. Mežaparka noslēguma koncerta asaras acīs un Jāņu nakts Igaunijas DJ mūzikas pavadībā.

Mana mīļākā deja ir Sasala jūriņa.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar savstarpējām attiecībām starp dejotājiem, kas laikam ritot, paceļas jaunā plaknē. Draudzīgs un humoru mīlošs kolektīvs.

Lelde Zvejniece

Pēteris Cimoška

Dancī dejo kopš 2013. gada, Danča biedrs

Esmu diezgan kūtrs, bet labsirdīgs un gādīgs cilvēks. Patīk pastaigas gar jūru, bērni un kāda vīna glāze vientuļos vakaros. Pēc horoskopa esmu Vēzis, tāpēc ļoti pieķeros cilvēkiem, kuri ir man tuvi. Manas acis pirmoreiz aplūkojot šķiet brūnas, bet, tuvāk aplūkojot, iezīmējas zaļās un pelēkās krāsas pigmenti.

Man Dancis ir sajūtu kopums. Tas ir lepnums un gods tajā dejot. Stress un nemiers pat iedomājoties par koncertiem, miers un brīvība uz skatuves un deju zālē.

Es dejoju Dancī, lai pilnveidotu sevi fiziski un garīgi, atrastu sev domubiedrus un iespējamu savu nākamo dzīves partneri.

Mans spilgtākais notikums kopā ar Danci ir duets Kāzu dejai 2017. gada skatē.

Mana mīļākā deja ir Pie Daugavas.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar jebkuru dančinieku, jo katrs Dancī dejojušais ir izcils.

Pēteris Cimoška

Reinis Bērze

Dancī dejo kopš 2013. gada, Danča biedrs

Reinis dejot sāka, būdams vēl maziņš – gāja vecākiem līdzi uz deju mēģinājumiem. Allažu pamatskolā Reinis dejoja skolas kolektīvā. Vidusskolā Reinis mācījās Rīgā, un iestājoties tajā nodomāja – ja jau dejots visu pamatskolu, kāpēc neturpināt? Pēc vidusskolas beigšanas spēki tika izmēģināti TDA Vektors, tur gan sanāca padejot tikai pus gadu. Pēc tam Reinis kādu laiciņu dejoja Allažu TDK Ķimenīte, kur lielu daļu no kolektīva sastāda viņa ģimene. Tā kā tuvojās Deju svētki un vidusskolas kolektīvā TDK Dzērvenīte bija izveidota absolventu grupa, Reinis nolēma svētkus nodejot ar dzērvenītēm. Jau pirms Deju svētkiem Reinis bija izlēmis, ka nākošos svēkus viņš grib dejot A grupas kolektīvā, tad svētku laikā viņš sāka izvēlēties nākamo kolektīvu. Dancis viņu uzrunāja ar savu dejotprasmi. Pēc svētkiem Reinis cītgāk papētīja informāciju par vairākiem kolektīviem un bija nolēmis aiziet uz uzņemšanu vairākos kolektīvos. Laikam Dancis jau pirmajā reizē uzrunāja tik ļoti, ka uz citiem kolektīviem vairs nebija vēlmes iet. Šobrīd Reinis studē Rīgas Tehniskajā universitātē. Viņam patīk braukt ar velosipēdu, slidot, slēpot un darīt visādas trakas lietas. Reinis Dancim novēl Priecīgas Lieldienas!

Reinis Bērze

Alise Rūja

Dancī dejo kopš 2014. gada, Danča biedrs

Esmu interjera dizainere, kurai patīk ceļot un izzināt citu valstu kultūru un tradīcijas, kāpt kalnos un būt pie dabas. Vienmēr vēlos būt kustībā un izmēģināt ko jaunu, mīlu vasaru un sauli, eksotiskas valstis un ēdienu.

Man Dancis ir vieta, kur iegūt pozitīvo enerģijas lādiņu, aizmirst visas ikdienas rūpes un baudīt deju, kas ir neatņemama manas dzīves sastāvdaļa.

Es dejoju Dancī, lai kļūtu par tādu dejotāju, par kādu vienmēr esmu gribējusi kļūt!

Mans spilgtākās notikums kopā ar Danci ir brauciens uz Maķedoniju!

Manas mīļākās dejas ir Dejotprieks, Pasaciņa, Stūru stūriem Tēvu zeme un Aiz ezera augsti kalni.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar saviem Dižgariem, kas ir veidojuši Danci. Ar tradīcijām un dejotājiem - viņu vēlmi vienmēr ar sevi strādāt un turēt augsti uzstādīto latiņu, kā arī nekad nepazaudēt dejotprieku!

Alise Rūja

Alvils Melderis

Dancī dejo kopš 2014. gada, Danča biedrs

Esmu aktīvs jaunietis, kurš pašlaik brīvprātīgi piespiedu kārtā ir sasaistīts ar medicīnu, tās jomu piekopšanu un izzināšanu. Labprāt iesaistos sporta un kultūras pasākumos.

Man Dancis ir vieta, kur varu mesties jestrā deju solī, smiet un priecāties kopā ar saviem draugiem.

Es dejoju Dancī, lai būtu viens no Danča vārda nesējiem un izbaudītu deju lieliskā pulkā.

Mans spilgtākās notikums kopā ar Danci XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki

Mana mīļākā deja ir Žeperis.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar visu.

Alvils Melderis

Kintija Horelika

Dancī dejo kopš 2014. gada, Danča biedrs

Ārpus Danča strādāju loģistikas un kuģniecības nozarē. Patīk ekstrēmas un aizraujošas aktivitātes, kā vienu no tādām varu minēt lāpstušļūkšanu pa Siguldas bobsleja un kamaniņu trasi. Ļoti patīk zirgi un daļu no manas dzīves aizņem rūpēšanās par savu zirgu – Menuetu! Ļoti svarīga vērtība manā dzīvē ir mana ģimene, kuri mani vienmēr atbalsta, ir blakus un saprot!

Jau no 4 gadu vecuma daļa no manas pasaules ir arī dejošana. Dancis man ir vērtība, kurā es izpaužu savu māksliniecisko pusi, emocijas un mīlestību pret kustību. Dancis man ir tuvs un mīļš, un vienīgais kolektīvs, kurā es sevi redzu dejojam!

Es dejoju Dancī, lai piepildītu un izdzīvotu savu sapni dejot tā, kā es redzēju, kā Dancis dejo, esot mazai ar divām bizītēm un ziliem svārciņiem!

Mans spilgtākais notikums ar Danci ir 70. gadu jubilejas koncerts. Solo deja ar lielisku partneri uz Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves bija, ir un būs neaizmirstama atmiņa!

Manas vismīļākās dejas ir Dejotprieks, Pasaciņa un Stūru stūriem Tēvu zeme!

Dancis, noteikti var lepoties ar skaistu repertuāru, gudriem un centīgiem dejotājiem, bagātīgām tradīcijām un izciliem horeogrāfiem un vadītājiem.

Kintija Horelika

Kristīne Langiša

Dancī dejo kopš 2014. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča strādāju, ceļoju un izvirzu jaunus mērķus

Man Dancis ir deja. Es dejoju Dancī, lai gūtu jaunas emocijas dejas pasaulē.

Mans spilgtākās notikums kopā ar Danci ir Operas skatuves dēļu iekustināšana.

Manas mīļākās dejas ir Dejotprieks, Stūru stūriem tēvu zeme.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar kvalitāti.

Kristīne Langiša

Laura Kaļinovska

Dancī dejo kopš 2014. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča aktīvi pavadu laiku sportojot un attīstot radošās izpausmes.

Man Dancis ir bijis sapnis kopš uzsāku savas dejas gaitas un pirmos dejas soļus latviešu tautas dejā. Dancis ir vieta, kur atdoties pilnībā, attīstīt sevi, kā arī pilnveidoties visdažādākajos deju stilos.

Es dejoju Dancī, lai tiektos uz augstākiem mērķiem, lai pilnveidotu sevi un lai parādītu, cik ļoti tuva man ir latviešu tautas dejas saglabāšana, attīstīšana un kopšana.

Mans spilgtākais notikums ar Danci viennozīmīgi ir brauciens uz Maķedoniju, taču katrs mēģinājums, koncerts vai izbraukums ir jauns piedzīvojums!

Mana mīļākā deja Dancī viennozīmīgi ir Dejotprieks, taču sirdij tuvas arī ir Pasaciņa, Pie Daugavas un Visapkārt Rīgai braucu.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar savu vēsturi, skaistajām dejām un staltajiem dejotājiem!

Laura Kaļinovska

Linda Kluša

Dancī dejo kopš 2014. gada, Danča biedrs

Ārpus Danča esmu reklāmas jomas studente. Brīvajā laikā patīk ceļot, apmeklēt kultūras pasākumus, doties pie dabas un vienkārši atpūsties

Man Dancis ir vieta, kur varu darīt to, kas patīk, kā arī vieta, kur attīstīties un gūt pozitīvas emocijas. Es dejoju Dancī, lai pilnveidotos un izkoptu savu dejas stilu.

Mans spilgtākās notikums kopā ar Danci ir brauciens uz Maķedoniju, kur atpūtu apvienojām ar dejošanu.

Manas mīļākās dejas ir Dejotprieks un Pasaciņa.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar savām tradīcijām un izkopto dejas stilu.

Linda Kluša

Ojārs Dāvis Zondaks

Dancī dejo kopš 2014. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča mācos Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē, strādāju par revidentu. Man patīk paslēpot ziemā, kā arī izbaudīt vasaru. 

Man Dancis ir otras mājas, jo šeit es pavadu laiku kopā ar draugiem, kas gadu laikā kļūst par tādiem kā ģimenes locekļiem, kā arī vieta, kur pilnveidoties un aizmirst par ikdienas steigu un rūpēm.

Es dejoju Dancī, lai attīstītu un uzlabotu dejošanas prasmes.

Nav tāds viens izteikti spilgts notikums, kas man bijis, dejojot Dancī, tie ir vairāki, jo katrā koncertā, braucienā vai vienkārši kopā pavadītā laikā ir kādas spilgtas lietas, kas vienmēr paliks atmiņā.

Manas mīļākās dejas ir Aiz ezera augsti kalni, Visapkārt Rīgai braucu, Pūt, vējiņi, Spēlējiet, spēlmaņi.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar savu deju izvēli, ilggadējo vadītāju, neaizvietojamo maestro, kā arī pašiem dejotājiem, kas veido un uztur Danča gan deju, gan ikdienas tradīcijas.

Ojārs Dāvis Zondaks

Reinis Ārgalis

Dancī dejo kopš 2014. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča savu ikdienu saistu ar zobārstniecību un dažādām sportiskām aktivitātēm.

Man Dancis ir otrās mājas un neapšaubāma vērtība latviešu tautas dejā.

Es dejoju Dancī, lai pilnveidotu sevi, satiktu labākos draugus, labi pavadītu laiku un dotu savu ieguldījumu latviešu tautas dejas kultūrā.

Mans spilgtākais notikums kopā ar Danci ir ceļojums uz Maķedoniju, kurā iepazinu fantastiskos ansambļa dejotājus.

Mana mīļākā deja ir Dejotprieks.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar bagātīgu vēsturi, daudzveidīgām tradīcijām, stingru vadību un gudriem dejotājiem.

Reinis Ārgalis

Kārlis Lācis

Dancī dejo kopš 2015. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča studēju, strādāju IT nozarē kā arī piedalos dažādos studentu projektos. Man patīk dejot, un dziedāt sākot no dušas līdz pat deju zālei un tālāk. Ar sportu esmu uz „Tu” diezgan plašā amplitūdā – skriešana, florbols, futbols, volejbols, basketbols – viss, kas dejotājam nepieciešams un vēl mazliet. Man patīk gatavot un ēst.

Man Dancis ir iespēja atslēgties no visa, dejot un izdejot latviešu tautas deju klasiku.

Es dejoju Dancī, lai pilnveidotu sevi, labi pavadītu laiku, un koptu izpratni par tautas dejas un tērpu kultūru Latvijā un citviet pasaulē.

Mans spilgtākais notikums kopā ar Danci viesošanās pie latviešu tautas deju kolektīva Brazīlijā.

Manas mīļākās dejas ir Dejotprieks un Apkal manu kumeliņu.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar spēju gan būt ritmā ar jaunradi, gan mūsu tautas dejas klasiku.

Kārlis Lācis

Marta Balode

Dancī dejo kopš 2015. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča studēju ķīmiju un bieži vien atpūtinu prātu zīmējot.

Dancis man ir viens no dzīves piepildītajiem sapņiem, jo vairākus gadus pirms kļūšanas par dančinieku vēlējos par tādu kļūt.

Es dejoju Dancī, lai pilnveidotu savu deju prasmi, lai iegūtu adrenalīna devu, kas gūstama pirms iznācieniem koncertos, un lai iegūtu pozitīvās sajūtas, kas rodas tikai dejojot.

Mans spilgtākais notikums ar Danci ir Gaudeamus Tartu 2018. gada jūnijā.

Manas mīļākās dejas ir Aiz ezera augsti kalni, Dejotprieks un Audēju deja.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar izaugsmes gribošiem dejotājiem un deju repertuāru, kas tiek izvēlēts un parādīts skatītājiem.

Marta Balode

Anita Ramka

Dancī dejo kopš 2016. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča dziedu, spēlēju mūzikas instrumentus, nodarbojos ar karatē, mācos.

Man Dancis ir vieta, kur atslēgties no ikdienas steigas un baudīt tautas deju. Es dejoju Dancī, lai izbaudītu tautas deju un izdejotu man mīļas dejas.

Spilgtākie notikumi kopā ar Danci ir visi Greizie kompasi, kas allaž ir piepildīti ar spilgtām emocijām.

Manas mīļākās dejas ir Dejotprieks un Sasala jūrina.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar brīnišķīgiem cilvēkiem, nezūdošu dejotprieku un tradīcijām.

Anita Ramka

Dārta Helēna Pumpure

Dancī dejo kopš 2016. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča strādāju finanšu un nodokļu jomā, brīvajā laikā baudu kultūras pasākumus un labprāt atrodos pie dabas.

Man Dancis ir kolektīvs, kur varu atrast un izzināt sevi. Tas ir kolektīvs, kurā iespējams izpausties un pilnveidoties, darot to, kas patīk.

Es dejoju Dancī, lai kļūtu par labāku dejotāju, atrodoties starp dejotājiem un pedagogiem, no kurtiem mācīties, un lai apgūtu un parādītu skaisto, Dancim raksturīgo repertuāru.

Mans spilgtākais notikums kopā ar Danci ir Dailes teātrī notikušais deju kolektīvu konkurss pirms 2018. gada Deju svētkiem, kura laikā kļuvu par labāku dejotāju sev un varēju attaisnot vadības doto iespēju un uzticību maniem spēkiem.

Man nav iespējams izvēlēties konkrētas dejas, kuras saukt par mīļākajām, taču īpaši tuvas ir kļuvušas Ulda Žagatas radītās dejas, it sevišķi Dejotprieks un Kur tu biji, bāleliņi, Visapkārt Rīgai braucu, kā arī Harija Sūnas Pie Daugavas.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar sev piemītošo kvalitāti, dvēseliskumu, skaisto repertuāru un spēcīgajiem dejotājiem un vadītājiem.

Dārta Helēna Pumpure

Kellija Dadzīte

Dancī dejo kopš 2016. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča aizraujos ar sportiskām aktivitātēm. Brīvajā laikā patīk apceļot Latvijas pilsētas, lai iepazītu skaisto dabu visapkārt. Es noteikti varu teikt, ka man nepatīk sēdēt četrās sienās, tāpēc savu enerģiju ar prieku patērēju pastaigās un ekskursijās.

Man Dancis ir kolektīvs, kas dod spēku un sniedz iespēju attīstīties klasikā un tautas deju kombinācijās.

Es dejoju Dancī, lai ne tikai sevi attīstītu kā dejotāju, bet arī atraktīvi pavadītu laiku un iepazītu jaunus cilvēkus.

Mans spilgtākais notikums kopā ar Danci noteikti ir Danča jaungada balle, kad no biedru kandidātiem kļuvu par biedru. Tajā brīdī biju gan nedaudz nobijusies, gan pārsteigta, gan arī saviļņota.

Manas mīļākās dejas ir Pūt, vējiņi, kas izceļ latviskumu un valsts spēku, Pie Daugavas, kas parāda graciozitāti, un Manai dzimtenei, kas izstāsta Latvijas būtību.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar savu vadību, kas ir augsti novērtēta visas Latvijas mērogā.

Kellija Dadzīte

Laura Zemvalde

Dancī dejo kopš 2016. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča esmu sieviete, meita, māsa, krustmamma, režisors un strēlnieks, kurš mērķtiecīgi un apņēmības pilns, spītējot šķēršļiem, apzināti virzās uz savu nākamo mērķi.

Man Dancis ir saikne ar savu latvieša - dejotāja patību. Tā ir vieta, kur attīstība notiek, neaizmirstot latviešu skatuviskās dejas izcelsmi, ievērojot tās tradīcijas un kultūru, bet arvien pilnveidojoties, attīstoties un meklējot jaunus izaicinājumus un izteiksmes veidus.

Es dejoju Dancī, lai pastāvīgi iedvesmotos ikdienai, uzturētu dzīvu savu individuālo radīšanas dzirksteli, esot daļai no dejas koptēla, stāsta un noskaņas.

Mans spilgtākais notikums ir Latvijas simtgades deju svētki kopā ar Danci - tuvība ar kolektīvu no svētku gājiena un atklāšanas koncerta līdz noslēgumam Mežaparkā, kopā esot laukumā, starp mēģinājumiem veidojot skatuvei tērpus, pinot simtgades bizes, ar kājām ejot no Mežaparka uz Daugavas stadionu, sadziedājoties līdz rītausmai par spīti nogurumam. Tās bija 10 dienas ārpus realitātes robežām, kad kolektīvs arī elpoja citā ritmā.

Manas mīļākās dejas ir Spēlējiet, spēlmaņi, Spēlē, manu spēlmanīti, Pūt, vējiņi.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar savām saknēm - unikālām personībām, kas veidojušas ne tikai Danča būtību un dvēseli, bet arī sekmējuši latviešu skatuviskās dejas attīstību. Bet līdztekus saknēm mums ir galotnes, kas priekšteču gaitas turpina un auklē, tās veidojot par nemirstīgām.

Laura Zemvalde

Līga Gribuste

Dancī dejo kopš 2016. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča spēlēju trompeti un mācu to citiem, kā arī baudu Latvijas skaisto dabu un vienmēr atrodu laiku, lai apgūtu jaunas zināšanas!

Man Dancis ir vieta, kur gūt neaizmirstamas emocijas un piedzīvot daudz interesantas lietas.

Es dejoju Dancī, lai pilnveidotu sevi dejas mākslā, un pēc 17 nodejotiem gadiem Zelta Sietiņā sapratu, ka tieši Dancis ir tas ansamblis, kurā turpināt dejot!

Spilgtākais notikums ar Danci bez šaubām ir Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētki, kā arī studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus, kur dejošana un dziedāšana norisinājās līdz pat rīta gaismai kopā ar pārējiem lieliskajiem Dančiniekiem.

Manas mīļākās dejas ir Pasaciņa un Audēju deja, kā arī man tuvs un mīļš ir raksturdeju repertuārs.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar saviem dejotājiem un nezūdošajām tradīcijām!

Līga Gribuste

Santa Pušpure

Dancī dejo kopš 2016. gada, Danča biedrs

Es ārpus Danča mācos, brīvajos brīžos pavadu laiku pie klavierēm un dziedu. Papildus manai iemīļotajai tautas dejai, apgūstu vēl arī citus deju stilus, kā arī iepazīstu pasauli ceļojot.

Man Dancis ir vieta, kur gūt prieku, kur uz dažām stundām “aizbēgt” no visa, darot to, kas man vislabāk patīk - dejojot.

Es dejoju Dancī, lai gūtu pozitīvas emocijas, arvien iepazītu jaunus cilvēkus, kuri kopā ar mani dala mīlestību pret deju un, protams, lai varētu uzstāties un ar savu sniegumu priecēt skatītājus.

Mans spilgtākais notikums kopā ar Danci ir 2018. gada Danča Gada balle, kurā pēc visiem izturētajiem iesvētību pārbaudījumiem, kļuvu par Danča Biedru. 

Manas mīļākās dejas ir Dejotprieks un Pasaciņa.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar savu unikālo dejas pasniegšanas veidu, kā arī ar mūsu “dižgaru” atstāto ļoti nozīmīgo mantojumu, ko rādām citiem vēl šodien.

Santa Pušpure

Aloiza Meldere

Dancī dejo kopš 2017. gada, Danča biedra kandidāts

Aloiza Meldere tautas dejas dejo 14 gadus, visus šos gadus pavadīja dejojot TDA ,,Dzintarriņs”. Vēlme dejot Dancī bija jau kopš bērnu dienām no mirkļa, kad pirmo reizi redzēja kolektīva dejas mākslu kopmēģinājumos ar Dzintariņu. Brīvajā laikā Aloizai patīk atpūta ar draugiem vai sportiskā gaisotnē, labprāt ceļo un izbauda laiku dabā vai aiziet uz kādu koncertu. Viņa novēl visiem Danča dejotājiem nezaudēt dejas sparu un deksmi!

Aloiza Meldere

Elizabete Biša

Dancī dejo kopš 2017. gada, Danča biedra kandidāts

Es ārpus Danča mīlu apmeklēt teātra izrādes, kā arī dažādus kultūras pasākumus un izstādes.

Man Dancis ir kā otrās mājas, kur varu izvēdināt galvu un divas reizes nedēļā aizmirst par ikdienas rutīnu, dejot no sirds un darīt to, kas man visvairāk patīk.

Es dejoju Dancī, lai pilnveidotu sevi un mācītos no labākajiem.

Mans spilgtākais notikums kopā ar Danci noteikti būs bijis iesvētības, kurās cauri jautriem uzdevumiem nācās pierādīt savas spējas un zināšanas.

Mana viena no mīļākajām dejām ir Dod man spēku, dod man laiku.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar savu kuplo dejotgribētāju pulciņu un smago darbu, kuru cenšamies paveikt visi dejotāji, lai parādītu sev no labākās puses.

Elizabete Biša

Elizabete Dundure

Dancī dejo kopš 2017. gada, Danča biedra kandidāts

Es ārpus Danča galvenokārt mācos, taču brīvajos brīžos man patīk pavadīt laiku ar draugiem vai ģimeni.

Man Dancis ir hobijs. Dejoju Dancī, lai attīstītu savu dejotprasmi un lai dienas beigās varētu darīt to, kas patīk.

Mans spilgtākais notikums ar Danci ir 2018. gada latviešu Dziesmu un Deju svētki.

Mana mīļākā deja - Sarkandaiļa roze auga.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar labajiem panākumiem un saviem dejotājiem.

Elizabete Dundure

Kristiāna Cipule

Dancī dejo kopš 2017. gada, Danča biedra kandidāts

Es ārpus Danča interesējos par medicīnu, apmeklēju teātra un baleta izrādes, tautas deju koncertus, festivālus. Ļoti patīk ceļot pa Latviju, lasīt grāmatas un visos iespējamos brīžos dziedāt un dejot kopā ar draugiem.

Man Dancis ir vieta, kur aizmirstas visas ikdienas rūpes. Tā ir vieta, kur visu savu sirdi un dvēseli izpaužu dejā. Dancis ir otrās mājas.

Dancī es dejoju ne tikai, lai attīstītu savu dejotprasmi, bet arī, lai augtu kā personība. Lai sasniegtu augstu dejošanas līmeni un ar deju spētu aizraut, sajūsmināt vai pat līdz asarām aizkustināt skatītāju.

Mans spilgtākais notikums kopā ar Danci ir XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki – vārdos neaprakstāms notikums.

Manas mīļākās dejas ir Manai dzimtenei, Dod man spēku, dod man laiku, Dejotprieks.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar to, ka Dancim ir sava odziņa, kas to atšķir no visiem citiem kolektīviem, ar izcilajiem pedagogiem, ar aizrautīgiem dejotājiem un spēcīgajām tradīcijām.

Kristiāna Cipule

Sandija Misika

Dancī dejo kopš 2017. gada, Danča biedra kandidāts

Es ārpus Danča attīstu savu aktierspēli un spēlēju izrādēs, pavadu laiku ar ģimeni un draugiem, kā arī apmeklēju kultūras pasākumus. 

Man Dancis ir kā otrā ģimene, vieta, kur nāku ar prieku.

Es dejoju Dancī, lai attīstītu sevi, iegūtu jaunus draugus un neaizmirstamu pieredzi.

Mans spilgtākais piedzīvojums ar Danci ir pasākums Greizajos kompass.

Mana mīļākā deja ir Dejotprieks.                     

Manuprāt, Dancis var lepoties ar saviem dejotājiem, augsto līmeni un savu odziņu. Tās ir lietas, pēc kurām Danci vienmēr var atpazīt uz skatuves!

Sandija Misika

Jānis Kokarevičs

Dancī dejo kopš 2018. gada, Jauns dejotājs

Es ārpus Danča muzicēju gan ar grupu “Pieci”, gan ar pūtēju orķestri, labprātīgi nodarbojos ar grafisko dizainu, kā arī aktīvi iesaistos projektos un izzinu dažādās pasaules kultūras.

Man Dancis ir “atvēris durvis” uz jaunu deju pasauli, kas iepriekš nav nedz iepazīta, nedz izjusta. Es dejoju Dancī, lai attīstītu un pilnveidotu dejotprasmi, izprastu nepilnības un tās novērstu.

Mana mīļākā deja ir Kam ir gaiss.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar staltajiem un daiļajiem dejotājiem, mūžīgo dejotprieku un tieksmi pēc izcilības.

Jānis Kokarevičs

Jete Anna Puriņa

Dancī dejo kopš 2018. gada, Jauns dejotājs

Es ārpus Danča laiku pavadu, pilnveidojoties, mācoties un, protams, arī atpūšoties, taču to visu cenšos darīt pēc iespējas radošākā veidā.

Man Dancis ir laiks sev un, viennozīmīgi, arī sirdslieta. Es dejoju Dancī, lai mācītos no lieliskiem pedagogiem, lai būtu lieliska un lai pavadītu laiku ar lieliskiem cilvēkiem!

Manas mīļākās dejas ir Kur tu biji, bāleliņi un Aiz ezera augsti kalni.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar cieņu, kas tajā mīt pret tautas vērtībām, pret deju un pret cilvēkiem, kas Dancī ir ieguldījušies, ieguldās. Galu galā Dancis ir vērtība, cieņa, cilvēciskums, un man ir liels gods būt daļai no tā!

Jete Anna Puriņa

Keita Dorofejeva

Dancī dejo kopš 2018. gada, Jauns dejotājs

Es ārpus Danča mācos, taču brīvajā laikā nodarbojos arī ar sportu, mūziku un mākslu, labprāt iesaistos dažādos kultūras pasākumos un projektos. Ļoti patīk ceļot.

Man Dancis ir vieta, kur attīstīt sevi un smelties jaunu pieredzi, kā arī vieta, kur iegūt jaunus draugus un vienkārši labi pavadīt laiku.

Es dejoju Dancī, lai attīstītu savu dejas prasmi, pieņemtu sev jaunu izaicinājumu, iegūtu jaunus iespaidus un emocijas.

Man nav vienas konkrēti mīļākās dejas, jo katrai dejai ir savs stāsts un raksturs, bet dejas Pie Daugavas un Sasala jūrīna ir tās, kuras noteikti mani piesaista visvairāk.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar sasniegto un, protams, arī ar pozitīvajiem un vienmēr smaidošajiem dejotājiem!

Keita Dorofejeva

Kitija Kere

Dancī dejo kopš 2018. gada, Jauns dejotājs

Es ārpus Danča studēju, piedalos kā brīvprātīgais radošos pasākumos kā “Riga IFF”, “Lielais Kristaps” u.c.

Man dancis ir jauna dzīves un dejas pieredze, kas liek mainīt ierasto kārtību. Es dejoju Dancī, lai iegūtu jaunu deju pieredzi, disciplinētu sevi un lai dejotu.

Deju, kas patīk ir bezgala daudz, bet Pie Daugavas un Gatves deja, viennozīmīgi ir favorītes.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar savu lielisko vadību, bagāto dejas kultūru un dejotājiem, kas neatlaidīgi iet uz izcilību.

Kitija Kere

Kristaps Eduards Kļaviņš

Dancī dejo kopš 2018. gada, Jauns dejotājs

Es ārpus Danča studēju Latvijas Universitātē tiesību zinātni, brīvajā laikā patīk spēlēt dažādus mūzikas instrumentus.

Man Dancis ir ideāla vieta, kur sev pierādīt, ka es varu vairāk, nekā pašam šķiet. Es dejoju Dancī, lai attīstītu sevi latviešu tautas dejā un uzlabotu savu fizisko formu, kā arī vēlos turpināt latviešu tautas vēsturiskās tradīcijas.

Mana mīļākā deja ir Sasala jūrīna.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar savu spēcīgo vadību, augsto līmeni un tradīcijām, kas netiek aizmirstas.

Kristaps Eduards Kļaviņš

Kristiāns Špīss

Dancī dejo kopš 2018. gada, Jauns dejotājs

Es ārpus Danča mācos RSU Starptautiskās attiecības, strādāju Circle K Imanta. Tuva vieta man ir Carnikava.

Man Dancis ir turpinājums manam tautas deju kāpienam. Esmu nonācis līdz tam, ko vēlējos, un tagad laiks augt Danča sastāvā. Dancis un tautas dejas man ir sirdslieta.

Es dejoju Dancī, lai sevi pilnveidotos no B grupas kolektīva dejotāja uz A grupas kolektīva dejotāju. Dejoju Dancī ar milzīgu vēlmi augt, attīstīties un apgūt sev vēl neizzinātus dejas apvāršņus, piemēram, raksturdejas.

Manas mīļākās dejas ir Pie Daugavas, Kam ir gaiss, Rucavietis, Vāveru polka.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar staltajiem tautu Dēliem un daiļajām tautu Meitām.

Danča stāja un dejas kaisle ir kaut kas, ko es pamanīju, vērojot koncertus, kur piedalās Dancis. Tad nu nolēmu, ka man pašam ir vēlme kaut ko tādu sasniegt, un noliku sev priekšā izaicinājumu!

Kristiāns Špīss

Kristīne Tiltiņa

Dancī dejo kopš 2018. gada, Jauns dejotājs

Es ārpus Danča esmu ķīmiķis/biologs, kas darbojas farmācijas nozarē. Bez dejošanas nodarbojos ar jāšanas sportu un pēdējā laikā arī ar motobraukšanu – laba nevar būt par daudz.

Man Dancis ir klasiskās latviešu skatuviskās tautas dejas etalons, kas pierāda sevi ar dejām, kuras citi neuzdrīkstas dejot un kas pat nav pieejamas citiem – tas ir kas īpašs. Es dejoju Dancī, lai augtu un attīstītos dejā.

Ļoti grūti nosaukt vienu konkrētu mīļāko deju – praktiski neiespējami. Es varētu teikt, ka manas mīļākās ir Ulda Žagatas dejas (īpaši Spēlē, manu spēlmanīti, Kur tu biji, bāleliņi un daudz citas - neskaitāmas), no jaunākām ļoti iepatikusies Ritas Spalvas Sarkandaiļa roze auga”.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar to, ka paliek pie savām vērtībām, principiem un tradīcijām, neraugoties uz apkārtējo viedokli.

Kristīne Tiltiņa

Linda Šica

Dancī dejo kopš 2018. gada, Jauns dejotājs

Dejā esmu jau no 4 gadu vecuma, kad mamma mani aizveda uz pirmo deju kolektīvu.  Pirmos deju soļus spēru DA Dancītis. Tur tika aizvadīti mani 12 dejas gadi. Deja kļuva par manu ikdienu. Tā vairs nebija tikai mēģinājums, uz kuru aizgāju, jo mamma lika, bet tā kļuva par manu sirdslietu un manu dzīvi. Brīvajā laikā labprāt atrodos ārpus mājas vai Danča mēģinājuma zālē. Protams, deja ir mana sirdslieta, taču labprāt apmeklēju arī citus kultūras pasākumus, piemēram, teātri. Brīvajā laikā patīk ceļot, apskatīt, iepazīt jaunas vietas, kā arī citu tautu kultūru. Es uzskatu, ka katrai valstij ir ar ko lepoties, un Latvijai viena no tādām lietām ir tautas deja. Kad atliek kāds brīvs laiciņš neatsakos arī no citām sporta aktivitātēm un, protams, pats galvenais ir pavadīt laiku ar ģimeni.

Man Dancis ir vieta, kurai es labprāt ziedoju savu laiku. Dancis ir kolektīvs, kur darbu var apvienot ar labi pavadītu laiku.

Es dejoju Dancī, lai pilnveidotu un attīstītu sevi.  Lai piedzīvotu līdz šim nepiedzīvoto un redzētu līdz šim neredzēto. Protams, arī dejojot 12 gadus nevar visu perfekti iemācīties, ir jāpilnveido un jāmācās dejot visu dzīvi. Šeit katram ir dota iespēja pilnveidoties un sasniegt savus mērķus.

Manas mīļākās dejas ir Pūt vējiņi un Pie Daugavas.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar tik kuplu dejotāju skaitu un tiešām no sirds mūžīgo dejotprieku.  Dancis var lepoties ar saviem augstajiem sasniegumiem un augstajiem mērķiem, kurus noteikti Dancim izdodas, un izdosies sasniegt. Šeit netiek iemācīti tikai tehniski soļi vai arī cik augstu ir jābūt paceltai galvai, taču šeit iemāca deju izjust ar dvēseli un iemīlēt katru dejas soli.

Linda Šica

Līga Koškina-Dika

Dancī dejo kopš 2018. gada, Jauns dejotājs

Es ārpus Danča esmu pabeigusi LU fizmatus, esmu cilvēks, pie kura vienmēr var vērsties matemātikas jautājumos! Dejoju kopš pirmās klases, tautas deja vienmēr ir bijusi viena no svarīgākajām dzīves sastāvdaļām. Patīk viss ar mūziku saistītais – klausīties, dziedāt (parasti gan dušā), spēlēt ģitāru un klavieres.

Man Dancis ir vieta, kur nolikt malā visas ikdienas nebūšanas un būt tikai dejā. Ļoti patīk salīdzinājums, ka deja ir, kā mini atvaļinājums, kad neparko citu nedomā!

Es dejoju Dancī, lai attīstītu sevi un pārliecinātos, ka varu vairāk nekā domāju, ka varu!

Manas mīļākās dejas ir Pasaciņa, Dejotprieks un Pie Daugavas.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar spēcīgām tradīcijām, nemainīgi izcilu dejotprasmi un īstenu dejotprieku!

Līga Koškina-Dika

Marks Žubulis

Dancī dejo kopš 2018. gada, Jauns dejotājs

Es ārpus Danča spēlēju vijoli un klavieres, mācos Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā. Labprāt piedalos dažādās brīvā laika aktivitātēs.

Man Dancis ir vieta, kur aktīvi pavadīt laiku un nedomāt par mācībām.

Es dejoju Dancī, lai iemācītos jaunas dejas un lai justos brīvi uz deju grīdas.

Mana mīļākā deja ir Spēlējat, spēlmaņi.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar jaunu, varošu, kustīgu un visādā ziņā lielisku sastāvu.

Mārcis Zeibots

Dancī dejo kopš 2018. gada, Jauns dejotājs

Es ārpus Danča strādāju par pedagogu. Esmu repetitors, kolektīva vadītāja asistents un kolektīva vadītājs vairākos tautas deju kolektīvos. Vidusskolas laikā mācījos tehnikumā par ēdināšanas servisa speciālistu (pavārs, viesmīlis) – joprojām mīlu darboties virtuvē, taču mājas apstākļos, nevis uzņēmumos.

Man Dancis ir sapņu kolektīvs, kurā esmu vēlējies dejot jau daudzus gadus, taču dažādu citu apstākļu dēļ to iepriekš nevarēju realizēt.

Es dejoju Dancī, lai kļūtu vēl labāks dejotājs un bagātinātu skatuves pieredzi.

Manas mīļākā dejas ir U. Žagatas Dejotprieks, Saules motīvs, A. Spuras Es nenācu šai vietā, H. Sūnas Es biju māmiņai viena pati meitiņa un I. Magones Trīs, trīs, trīs.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar savu unikālo dejošanas stilu, tehniski spēcīgiem dejotājiem un izcilu vadību.

Mārcis Zeibots

Nadīna Medne

Dancī dejo kopš 2018. gada, Jauns dejotājs

Es ārpus Danča studēju Latvijas Kultūras akadēmijā, nodarbojos ar kanisterapiju. Man patīk lasīt un apmeklēt dažādus kultūras pasākumus.

Man Dancis ir bērnības sapnis, latviešu skatuves dejas klasiska.

Es dejoju Dancī, lai piepildītu savas laimes sajūtas dejojot un lai pieņemtu jaunus izaicinājumus.

Manas mīļākās dejas - Dejotprieks, Spēlē, manu spēlmanīti, Pasaciņa.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar tikai sev raksturīgo repertuāru, dejas manieri, ar gadiem stiprinātu pamatīgumu, pedagogiem, un, protams, ar lieliskiem, skaistiem dejotājiem.

Nadīna Medne

Nadīna Zviedre

Dancī dejo kopš 2018. gada, Jauns dejotājs

Es ārpus Danča apmeklēju dažādus kultūras pasākumus (teātri, izstādes, koncertus) un pavadu laiku ar draugiem un ģimeni. Labprāt lasu un apskatu jaunas vietas.

Man Dancis ir vieta, kur gūt pozitīvas emocijas, labi pavadīt laiku, iepazīt jaunus cilvēkus un iemācīties dejot arvien labāk un labāk, gūstot pieredzi.

Es dejoju Dancī, lai pilnveidotu savu dejotprasmi un nezaudētu mīlestību pret deju.

Manas mīļākās dejas ir Pie Daugavas, Dejotprieks, Audēju deja.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar talantīgiem pedagogiem, sasniegumiem, tradīcijām un, protams, savu odziņu, kas Danci atšķir no citiem deju kolektīviem.

Nadīna Zviedre

Sabīne Gailīte

Dancī dejo kopš 2018. gada, Jauns dejotājs

Es ārpus Danča studēju, labprāt aktīvi pavadu laiku ar draugiem, ģimeni.

Man Dancis ir vieta, kur patīkami un vērtīgi pavadīt brīvo laiku, apgūstot ko jaunu. Es dejoju Dancī, lai attīstītu savu dejotprasmi.

Manas mīļākās dejas ir Pūt, vējiņi, Aiz Daugavas vara dārzs, Dzintara zemē dzintara ļaudis.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar savu vēsturi, tradīcijām, daudzajiem panākumiem, kā arī radošo kolektīvu.

Sabīne Gailīte

Silvija Mītniece

Dancī dejo kopš 2018. gada, Jauns dejotājs

Es ārpus Danča mācos Zviedru ekonomikas augstskolā. Brīvajā laikā šuju drēbes, apmeklēju izrādes un koncertus un gatavoju dažādus saldumiņus.

Man Dancis ir turpinājums mīlestībai pret deju. Es dejoju Dancī, lai attīstītu savu dejotprasmi, veidotu izpratni par klasisko un tautas deju.

Mana mīļākā deja ir Pie Daugavas

Manuprāt, Dancis var lepoties ar precīziem deju soļiem un uguntiņām acīs.

Silvija Mītniece

Tomass Olups

Dancī dejo kopš 2018. gada, Jauns dejotājs

Es ārpus Danča studēju Latvijas Universitātes Datorikas Fakultātē, esmu aktīvs studentu pašpārvaldes loceklis. Mīļākais gadalaiks – ziema. Kāpēc? Jo tad var izbaudīt skaistos mirkļus, kad koki ir pilni ar sniegu. Esmu ļoti mērķtiecīgs un tiešs, kā arī reālists.

Man Dancis ir vieta, kur attīstīt savas esošās spējas, nākotnes otrā ģimene. Es dejoju Dancī, lai pilnveidotu sevi, mācītos no pašiem labākajiem un kļūtu par vienu no labākajiem.

Mana mīļākā deja ir Meteņu polka.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar radošiem, enerģijas pilnajiem jauniešiem, kuri ne tikai spēj dejot augstā līmenī, bet arī profesionāli nodarboties ar sportu.

Tomass Olups

Viesturs Juris Lammass

Dancī dejo kopš 2018. gada, Jauns dejotājs

Es ārpus Danča esmu aktīvs jaunietis, kas mīl apmeklēt dažādus kultūras pasākumus un kam patīk interesanti un kvalitatīvi pavadīt savus brīvos brīžus ar draugiem un ģimeni.

Man Dancis ir ansamblis, kas vienmēr uzrunās ar savu izcili kopto dejas tehniku un, protams, ar savu deju Zelta fondu.

Es dejoju Dancī, lai pilnveidotu savas dejošanas prasmes nākotnei un lai attīstītu sevi kā personību gan uz skatuves, gan ikdienas dzīvē.

Manas mīļākas dejas ir Dejotprieks, Pasaciņa un Pie Daugavas.

Manuprāt, Dancis var lepoties ar savām tradīcijām un ar saviem izcilajiem deju pedagogiem. Un vēl Dancis var lepoties ar katru personību, kura ir saistīta ar Danci.  

Viesturs Juris Lammass